STAMBENI KREDITI
DO 300.000 KM

do 20% iznosa u gotovini

POGLEDAJ VIDEO

STAMBENI KREDITI – AKCIJA

 

 • Namjena proizvoda: Kupovina, adaptacija, rekonstrukcija, dogradnja, izgradnja stambenog objekta/apartmana/poslovnog prostora, kupovina građevinske čestice, pokriće troškova pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole, pokriće troškova legalizacije stambenog objekta/apartmana/poslovnog prostora, refinansiranje postojećeg stambenog kredita
 • Jednostavna i brza procedura obrade kredita uz mogućnost apliciranja za kredit putem mobilnog bankara

 

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i sa redovnim mjesečnim primanjima (plata)
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita

 

 • Iznos kredita: do 300.000,00 KM
 • do 20% iznosa u gotovini, maksimalno 50.000 KM
 • Rok otplate: do 30 godina
 • NKS već od 3,49%
 • EKS 4,05%*
  *EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i rok otplate 60 mjeseci uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, dvije mjenice, troškovi poreznih uvjerenja, ovjera dokumentacije, troškovi pribavljanja ZK izvatka, troškovi procjene vrijednosti nekretnine, notarski troškovi, polisa osiguranja nekretnine
 • Zatezna kamata: 14%
 • Vrsta kamatne stope: Promjenjiva, vezana za Eurbor (6-mjesečni Euribor+fiksna marža)

POGODNOSTI

 • Aktivirajte opciju „Želim brže“ i bez naknade smanjite ukupni trošak kamate i do 50%
  ili opciju „Želim pauzu“ i pauzirajte otplatu jednog anuiteta u toku godine!

U ovoj jedinstvenoj akcijskoj ponudi stambenih kredita, nudimo vam GRATIS sljedeće proizvode i usluge:

 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu u visini do tri mjesečne plate, bez naknade za odobrenje
 • Mastercard® Revolving kreditna kartica, bez naknade za upisninu i članarinu za prvu godinu korištenja

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.