Rukovodilac odjela za računovodstvo i poreze  (m/ž) -

13.11.2023

Rukovodilac odjela za računovodstvo i poreze  (m/ž)

Kao najveća domaća banka, ponosni smo na svoje zaposlenike, koji su srce našeg poslovanja i koji svojim radom svakodnevno razvijaju bh. privredu. Kreiramo radno okruženje u kojem se cijeni i poštuje individualnost i gdje se nagrađuju izvrsni rezultati, te nudimo potpunu podršku ličnom razvoju u vidu različitih edukacija, očuvanja balansa između privatnog i poslovnog života, kao i podršku za porodicu i zdravlje.

Postanite dio naše domaće priče, prijavom na oglas:

Rukovodilac odjela za računovodstvo i poreze  (m/ž)

Organizacioni dio: Sektor finansija, Odjel za računovodstvo i poreze

Vaša osnovna uloga na radnom mjestu bi bila:

Organizacija i rukovođenje radom Odjela za računovodstvo i poreze.

Glavni zadaci i odgovornosti:

 • Organizacija procesa rada Odjela, upravljanje njegovim tekućim poslovanjem, koordinacija i nadzor
 • pravovremenosti, kvalitete i učinkovitosti poslovnih procesa iz djelokruga rada Odjela;
 • Efikasno upravljanje, rukovođenje, koordinacija i kontrola rada Odjela, te iniciranje unapređenja
  organizacije i učinkovitosti izvršavanja radnih zadataka;
 • Odgovornost za održavanje ažurnosti i ispravnosti računovodstvene dokumentacije, pravilno
  dokumentovanje računovodstvenog i izvještajnog sistema u skladu sa važećim pravnim i internim
  propisima;
 • Odgovornost za predlaganje računovodstvene politike Banke, definisanje računovodstvenih
  procedura i praksi, definisanje poreske politike Banke, kontrolu provođenja iste;
 • Praćenje i provođenje zakonskih propisa i odredbi koje tretiraju oblast računovodstva, te
  odgovornost za primjenu zahtjeva međunarodnih standarda;
 • Aktivno učestvovanje u komunikaciji sa svim internim i eksternim korisnicima finansijskih izvještaja
  Banke, te komunikaciji sa supervizorom i kontrolorima tokom provođenja kontrola, kao i tumačenja propisa
  od nadležnih institucija;
 • Upravljanje kontnim planom Banke, ažuriranje i održavanje glavne knjige Banke, prelaznih računa
  i računa internih odnosa koje Odjel koristi;
 • Uspostavljanje šema knjiženja za svaki novi proizvod ili transakciju koju Banka obavlja i priprema
  odgovarajućih uputa za sve organizacijske jedinice Banke, otvaranje novih konta u glavnoj knjizi i
  odgovornost za striktnu primjenu istog na nivou Banke;
 • Odgovornost za obračun poslovnog rezultata, završna knjiženja, zatvaranje poslovnih knjiga (vrši
  zatvaranje klase 9 – prihodi i rashodi) i prenos početnog stanja;
 • Razvijanje i upravljanje sistemom obračuna troškova, te obavljanje aktivnosti na izvršavanju
  poreskih obaveza;
 • Odgovornost za računovodstvenu operativu (knjiženje, kontrola plaćanje i usaglašavanje) u svim
  oblastima koje su proceduralno dodjeljenje Odjelu: troškovi, stalna sredstva, zakupi, inventar,
  službeni put, porezi i sl.;
 • Kontrola ulaznih i izlaznih faktura, te kontrola obračuna i isplate svih troškova i obaveza Banke, u
  skladu sa relevantnim zakonima i internim propisima;
 • Kontrola obračuna plata, obračuna i isplate po ugovorima o djelu, povremenim i privremenim
  poslovima, isplate Nadzornom odboru i Odboru za reviziju;
 • Prijava plata u programu Porezne uprave FBiH i RS, kao i prijave za isplate po ugovorima o djelu,
  povremenim i povremenim poslovima, isplate Nadzornom odboru i Odboru za reviziju.
 • Pregled i kontrola evidentiranja stalnih sredstava, obračuna amortizacije, izrade izvještaja za stalna
  Sredstva;
 • Obračun i plaćanja svih ostalih poreza i taksi u skladu sa zakonskim propisima, kontrola promjene
  na dioničkom kapitalu, kontrola prijava poreza;
 • Priprema, izrada i potpis godišnjih Izvještaja za FIA, izrada Poreznog bilansa za Poreznu upravu, i
  eventualno drugih izvještaja za druge eksterne institucije u Federaciji BiH (CB BiH, FBA i dr.), kao i
  u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu;
 • Učestvovanje u analizi poslovnih rezultata Banke u dijelu operativnih troškova;
 • Priprema materijala za godišnji popis inventara i saradnja sa popisnom komisijom;
 • Učestvovanje u realizaciji informacionih projekata u domenu računovodstva;

Uslovi i vještine koje posjedujete kao idealni kandidat 

 • VSS ekonomskog smjera;
 • Najmanje 3 godine na istim ili sličnim poslovima;
 • Odlično poznavanje finansijsko – računovodstvenih poslova Banke i zakonskih propisa vezanih za
  računovodstvo;
 • Certifikat samostalnog računovođe;
 • Engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pismu;
 • Napredno poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Odlične organizacijske i upravljačke vještine;
 • Odgovornost i sposobnost donošenja odluka;
 • Samostalnost u radu.

Mjesto rada: Sarajevo
Oglas ostaje otvoren do 17.12.2023. godine.

Ukoliko ovaj oglas nije u skladu  sa Vašim trenutnim interesovanjima i karijernim putem, pozivamo Vas da nam pošaljete svoju biografiju putem samoinicijativne prijave ili direktno na , kako bismo Vas kontaktirali u slučaju druge adekvatne otvorene pozicije.

Prema Vašoj prijavi odnosit ćemo se sa punom pažnjom i diskrecijom u duhu profesionalnosti, te ćemo Vaše podatke smatrati strogo povjerljivim. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces.

Dobro došli u ASA Banku!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Informacije o prijavi

Na koji način ste došli do nas?
Vrsta prijave
Izaberite mjesto rada za koje vršite prijavu

Lične informacije

Predstavite nam se
Spol

Obrazovanje

Znanje je moć
Stručna sprema

Radno iskustvo

Prikažite nam svoje preferencije kojima ste se bavili
Posjedujem radno iskustvo
Označite segmente poslovanja za koje ste zainteresirani

Biografija

Molimo da priložite Vašu biografiju ispod
Click or drag a file to this area to upload.
Dozvoljeni formati: PDF i DOC. Maksimalna veličina datotekte 2MB.
Saglasnost