Poslovni objekat u Donjem Vakufu - ASA BankaASA Banka Poslovni objekat u Donjem Vakufu - ASA Banka

Opis


Na prodaju Poslovni objekat u Donjem Vakufu, ulica 770 SBBR BB, Donji Vakuf

Opis nekretnine koja je predmet prodaje:

Poslovni objekat ukupne korisne površine 691,00 m2 se nalazi u I gradskoj zoni Općine Donji Vakuf, neposredno uz magistralni put Bugojno-Donji Vakuf.

Objekat je spratnosti: poslovno prizemlje (poslovni prostor) i dva poslovna sprata, dimenzija 260 m2 (I sprat ); 211 m2 (Prizemlje); 220,00 m2 (potkrovlje).

Predmetna nekretnina je upisana u ZK uložak br. 3616, k.č. br. 1771/2 k.o. SP_DONJI VAKUF, tlocrtne površine 447 m2.

Pristup predmetnoj nekretnini je omogućen s glavne asfaltne saobraćajnice.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.