Poslovni prostor u Banovićima - ASA Banka

Opis


Prodaje se poslovni prostor u Banovićima označen na k.č. br. 226/2, zv. „ulica Branilaca Banovića br. 34“, u naravi poslovni prostor u privredi, broj ulaza 32, prizemlje 1, sastoji se od 5 poslovnih prostorija, 1 kuhinje, 3 wc-a i 5 ostalih pomočnih prostorija, ukupne površine 121 m2,upisana u zk.ul.br. 1675 K.O. Banovići Grad

Za detaljne informacije oko prodaje možete pozvati na broj 062 765 604;

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.