Poslovni prostor u Busovači - ASA BankaASA Banka Poslovni prostor u Busovači - ASA Banka

Opis


Na prodaju poslovni prostor koji je upisan u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Travniku, ZK uložak broj 3416, KO: NP_Busovača, broj parcele 239/1EZ1U2J4, suvlasnički dio od 28/2078 na nekretnini označenoj kao kč.239/1 – Etažna jedinica Poslovni prostor br. 3-prizemlje, ukupne površine 27,99 m2.

Poslovni prostor ukupne površine 27,99 m2, je lociran u prizemlju stambeno poslovne zgrade u ul.Matice Hrvatske bb, Busovača.

Poslovni prostor se sastoji od: Cafe bar 18,91 m2, magacina 1,93 m2, predulaz 1,69 m2, predprostor 2,88 m2, WC 2,58 m2. Objekat je izgrađen 1988. godine. Pješački prilaz poslovnom objektu je sa trotoara a prilaz vozilima za snadbijevanje je moguć sa svih okolnih saobraćajnica koje okružuju ovaj objekat.

Sve dodatne informacije o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30h putem telefona: 033 586 857 ili 033 586 699.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.