Poslovni prostor u Modriči - ASA BankaASA Banka Poslovni prostor u Modriči - ASA Banka

Opis


Na prodaju nekretnina – Poslovni prostor /Poslovna prostorija 3 u ul. Jovana Dučića bb Modriča/, površine 90,15 m2, katastarska parcela 1824/3, upisana u PL br. 2958, KUU br. 365, KO Modriča.

Poslovni prostor ukupne površine 90,15 m2, se nalazi u sklopu objekata – lamela u ul. Jovana Dučića bb, Modriča, spratnosti Prizemlje + potkrovlje. Namjena poslovog prostora je prodajno – izložbena i administrativna, ali postoji mogućnost promjene namjene. Pristup je omogućen sa pješačkog platoa, popločanog betonskom galanterijom.

Poslovni prostor se sastoji od:

1) Prizemlje – dva prodajno izložbena prostora, kancelarija, čajna kuhinja, sanitarni čvor i
2) Potkrovlje – otvoreno izložbeni prostor sa kabinom.

Sve instalacije u prostoru su riješene u okviru zajedničkih instalacija objekta – lamele.

Sve dodatne informacije o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30h putem telefona: 033 586 857 ili 033 586 854.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.