Poslovni prostori Visoko - ASA Banka

Opis


Uslovi prodaje:

Plaćanje uz potpisivanje ugovora kod Notara. Sve troškove prenosa snosi kupac nekretnine. Kapara koja se dogovori u slučaju nepoštivanja ugovornih obaveza zadržava se od strane prodavca.
Detaljni opis: 
Prodaje se nekrentnina u naselju Čekrekčije u Visokom, koja se satoji od Poslovne zgrade u privredi, dvorišta, njiva 1. i druge klase, neupisanog stambenog objekta.Predmetna nekrentina je upisana na k.č. broj 629 zv. “LJULJEVNIK”, u naravi njiva 2. klase površine 1526 m2, poslovna zgrada u privredi površine 779 m2, dvorište 500 m2, njiva 1. klase 2052 m2, upisana u zk ul. broj 121 KO Čekrčići.Za sve detalje oko prodaje možete pozvati na broj 062 765 604.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.