Poslovni prostori Vitez - ASA BankaASA Banka Poslovni prostori Vitez - ASA Banka

Opis


Uslovi prodaje:

Plaćanje uz potpisivanje ugovora kod Notara. Sve troškove prenosa snosi kupac nekretnine. Kapara koja se dogovori u slučaju nepoštivanja ugovornih obaveza zadržava se od strane prodavca.

Detaljni opis:

Prodaju se poslovne zgrade u poslovnoj zoni u Vitezu označene kao:

k.č.broj 167/8, zv „Krčevina, privredna zgrada i ekonomsko dvorište“, u naravi privredna zgrada površine 1036 m2, ekonomsko dvorište površine 2574 m2, ukupno 3610 m2,  upisana u zk.ul.br. 187 KO_SP Vitez,

k.č. broj 167/3, zv „Krčevina, privredna zgrada“, u naravi privredna zgrada površine 733 m2,

k.č. broj 167/4, zv „Krčevina ekonomsko dvorište“, u naravi ekonomsko dvorište površine 267 m2, ukupno 1000 m2 upisane u zk.ul.br. 724 KO_SP Vitez, u vlasništvu ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo (ranije SBERBANK BH d.d. Sarajevo) sa dijelom 1/1.

 

Za sve detalje oko prodaje možete pozvati na broj 062 765 604;

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.