Skladišno poslovni objekat u Ilijašu, Sarajevo - ASA BankaASA Banka Skladišno poslovni objekat u Ilijašu, Sarajevo - ASA Banka

Opis


Na prodaju nekretnina upisana u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu, ZK uložak broj 463, KO: Ilijaš Grad, kč 206/1 površine 3258 m2 i kč. 206/2 površine 762 m2 sa upisanim pravom vlasništva i posjeda u korist Banke sa udiom 1/1.

Poslovni objekat se nalazi u okviru kompleksa označenog kao „Željezara Ilijaš“ u Ilijašu, u ulici Bosanski put br. 215, kao poseban dio kompleksa koji ima regulisan prilaz internim saobraćajnicama i priključni put uz javnu saobraćajnicu.

Nekretnina se sastoji od slijedećeg: Fabrički krug – otvoreno skladište površine 3258 m2 i Fabrički krug – privredno poslovna zgrada površine 762m2. Objekat je spratnosti PR+1 tj. prizemlje i sprat ukupne brutto površine 1524 m2.

U prizemlju objekta je: vjetrobran, kolektivni sanitarni čvorovi i garaža;

Sprat objekta čine: hodnik, šest kancelarija, sanitarni čvor, kuhinja i trpezarija i magacinski prostor;

Otvoreno skladište uz poslovni objekat je površine 3258 m2, asfaltirano i ograđeno.

Sve dodatne informacije o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30h putem telefona: 033 586 857 ili 033 280 187 .

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.