Stambeni objekat u Sarajevu - ASA BankaASA Banka Stambeni objekat u Sarajevu - ASA Banka

Opis


Na prodaju je nekretnina – stambeni objekat sa pripadajućim dvorištem upisano u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu, ZK uložak broj: 19951, KO Novo Sarajevo II, broj parcele 2619/6 površine 301 m2.

Stambeni objekat se nalazi u naselju Vraca, u ulici Vrbaska br.26D, Općina Novo Sarajevo. Neto površina objekta iznosi 443,00 m2 i odnosi se na slijedeće: suteren, apartman u suterenu, vanjska garaža i ostava, prizemlje, spratni dio i potkrovlje.

Pristup objektu je omogućen sa dvosmjerne prilazne saobraćajnice.

Sve dodatne informacije o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30h putem telefona: 033 586 857 ili 033 586 854

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.