Zemljište sa objektom u naselju Alići, Zavidovići - ASA BankaASA Banka Zemljište sa objektom u naselju Alići, Zavidovići - ASA Banka

Opis


Na prodaju nekretnina – objekat sa zemljištem upisan u zemljišnoknjižnom izvatku Općinskog suda u Zavidovićima, ZK uložak br. 954, KO: Alići, broj parcele 888/3,
Oznaka nekretnine: Omećak, objekat površine 35m2 i oranica površine 265 m2, ukupne površine 300 m2, vlasništvo ASA Banka 1/1.

Parcela je locirana u naselju Alići, Općina Zavidovići. Pristup je sa lokalnog asfaltnog puta. Konfiguracija zemljišta je blago strma. Objekat nije u upotrebi.

Sve dodatne informacije o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30h putem telefona: 033 586 857 ili 033 586 854.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.