Zemljište sa šumom - Općina Pale - ASA BankaASA Banka Zemljište sa šumom - Općina Pale - ASA Banka

Opis


Na prodaju nekretnina – zemljište sa šumom je upisana u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Pale, ZK uložak broj 2143, KO: SP_Pale, broj parcele 849/1 – livada površine 860 m2 i 887/32 – šuma površine 34.030 m2, sa upisanim pravom svojine u korist ASA Banka dd Sarajevo.

Prema katastarskom planu, parcele obuhvataju lijevi dio parcele 3112/1 i gornji lijevi dio parcele 3110/1 (vidjeti sliku).

Nekretnina ukupne površine 34.890 m2, locirana je na području Općine Pale, na 12,5 km od Baščaršije (Stari Grad), odnosno 4km od centra Pala, sa lijeve strane autoceste Sarajevo – Pale (prije tunela Kalovita Brda) po karakteru livada površine 860 m2 i šuma (crnogorična i bjelogorična) površine 34.030 m2. Predmetno zemljište nije infrastrukturno opremljeno.

Sve dodatne informacije o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30h putem telefona: 033 586 857 ili 033 586 699.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.