Zemljište sa vikend objektom u Kreševu - ASA Banka

Opis


Na prodaju nekretnina – zemljište sa vikend objektom upisano u ZK ulošku broj 1022, KO Kreševo, kč. 1094/1 i kč.1093/1, te ZK ulošku broj 101, kč. 1094/2, kč. 1093/2, kč. 1027 i kč.1026, ukupne površine 17523 m2.

Zemljište sa vikend objektom se nalazi u naselju Stojčići, Općina Kreševo i čini jednu cjelinu.

Sve dodatne informacije o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30h putem telefona: 033 586 857 ili 033 586 854.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.