Zemljište u naselju Fajtovci, Sanski Most - ASA Banka

Opis


Predmet prodaje je zemljište u Sanskom Mostu naselje (Fajtovci), označeno na k.č. broj 2633, zv” KUĆIŠTE”, u naravi njiva 6 klase površine 10311m2, njiva 7. klase površine 17984 m2, šuma 4. klase površine 420 m2, upisana u ZK. uložak broj 746 K.O. Fajtovici sa upisanim pravom vlasništva u korist Bankesa dijelom 1/1.

Kontakt telefon 062 765 604.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.