Zemljište u naselju Naprelje, Sanski Most - ASA Banka

Opis


Predmet prodaje su tri zemljišne parcele u naselju Naprelje u blizini Sanskog Mosta.

Zemljišne parcele su označene na k.č. broj:

  • 2276, zv. “Vinogradine”, u naravi njiva 6. klase površine 3412 m2,
  • 2274, zv. “Vinogradine”, u naravi njiva 5. klase površine 3721 m2,
  • 2295, zv. “Vinogradine”, u naravi njiva 5. klase površine 2993 m2,

Za sve detalje oko prodaje možete pozvati na broj 062 765 604.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.