Zemljište u naselju Prnjavor, Općina Kalesija - ASA Banka

Opis


Predmet prodaje je zemljište u naselju Prnjavor u blizini Kalesije označeno na k.č. broj:

  • 704/1 zv. “Margvina”, u naravi oranica/Njiva 6. klase, upisana u zk.il. broj 1119 KO Prnjavor, u vlasništvu Banke sa dijelom 1/1.

Za sve detalje oko prodaje možete pozvati na broj 062 765 604.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.