Zemljište u naselju Salakovac, Mostar - ASA BankaASA Banka Zemljište u naselju Salakovac, Mostar - ASA Banka

Opis


Na prodaju nekretnina – zemljište upisano u ZK izvatku broj: 433, K.O. SP_ PRIGRAĐANI, Grad Mostar, i to:

  • zemljište označeno kao k.č. 38/376 K.O. SP_Prigrađani, Oznaka nekretnine: Dračevice – Pašnjak, površine 1.188 m2
  • zemljište označeno kao k.č. 38/748 K.O. SP_Prigrađani, Oznaka nekretnine: Dračevice – Pašnjak, površine 1.691 m2
  • zemljište označeno kao k.č. 38/749 K.O. SP_Prigrađani, Oznaka nekretnine:Dračevice -Pašnjak površine 510 m2
  • zemljište označeno kao k.č. 38/750 K.O. SPPrigrađani, Oznaka nekretnine : Dračevice – Pašnjak, površine 392 m2
  • zemljište označeno kao kč 38/180 K.O. SP_Prigrađani , Oznaka nekretnine : Dračevice – Pašnjak, površine 740 m2
  • zemljište označeno kao kč. 38/745 K.O. SP_Prigrađani, Oznaka nekretnine: Dračevice – Pašnjak , površine 700 m2
  • zemljište označeno kao k č. 38/746 K.O. SP_Prigrađani, Oznaka nekretnine : Dračevice – Pašnjak . površine 874 m2

Ukupna površina iznosi 6.095 m2.

Lokacija: zemljište se nalazi u industrijskoj zoni u naselju Salakovac, Općina Mostar. Pristup je preko saobraćajnica i platoa povezanih sa saobraćajnicama koje vode kroz naselje sa uključenjem na magistralni put M-17 (Jablanica – Mostar).

Sve dodatne informacije o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30h putem telefona: 033 586 857 ili 033 586 699.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.