Zemljište u naselju Trnova Općina Sanski Most - ASA BankaASA Banka Zemljište u naselju Trnova Općina Sanski Most - ASA Banka

Opis


Na prodaju šuma i poljoprivredno zemljište u naselju Trnova Općina Sanski Most

Opis nekretnine:

nekretnine – zemljište i šuma ukupne površine 42 129 m2 u naselju Trnova Općina Sanskom Most upisane u ZK uložak broj 310 K.O. Trnova označena kao:

  • k.č. 1672 zv. „Grabovica površine 1 251 m2
  • k.č. 1673 zv. „Grabovica“ površine 8 649 m2, od čega šuma 3 klase površine 160 m2, njiva 5. klase površine 8 489 m2;
  • k.č. 1674 zv. „Stražbenica“ površine 17 973 m2 – šuma 3. klase
  • k.č. 1668 zv. „Stražbenica“ površina 14 256 m2 – šuma 7. klase
Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.