Izvjestaj eksternog revizora Moja banka 31.07.2016 - ASA Banka