OEI-BA_ASA Banka dd Sarajevo na 30-.06-.2022 godine - ASA Banka