Prva prodaja nekretnina – poslovna zgrada „Nižić Šport“ Ljubuški -

12.12.2018

Prva prodaja nekretnina – poslovna zgrada „Nižić Šport“ Ljubuški

Općinski sud u Ljubuškom donio je Zaključak kojim se u petak, 04.01.2019. godine, sa početkom u 11:00 sati određuje PRVA prodaja nekretnina:

  • ekonomsko dvorište površine 1513 m² i poslovna zgrada u privredi površine 578 m² u Ljubuškom
  • kuća i zgrada površine 91 m², dvorište površine 500 m² i pašnjak površine 1312 m²; kuća i zgrada površine 56 m² i pašnjak površine 780 m², SP_Crveni grm
  • pašnjak površine 269 m² i oranica površine 90 m², SP_Crveni grmi
  • kuća sa dvorištem površine 579 m², SP_Crveni grmi

Prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem putem ročišta u prostorijama Općinskog suda u Ljubuškom. Kompletan Zaključak pogledajte ovdje.