AKCIJA Stambeni-stambeni zamjenski krediti - ASA Banka

KARAKTERISTIKE

 • Namjena kredita: Kredit se koristi u svrhu kupovine stambenog prostora/objekta i u svrhu zatvaranja kreditnih obaveza po stambenom kreditu u ASA Banci ili nekoj drugoj Banci.
 • Iznos kredita: do 500.000 KM, 
 • Rok otplate: do 30 godina
 • Vrsta kamatne stope:
  • Fiksna kamatna stopa koja je predviđena za kredite ugovorene sa rokom otplate do 20 godina
  • Promjenjiva kamatna stopa koja je predviđena za kredite ugovorene sa rokom otplate od 20 do 30 godina i ista je vezana za 12M EURIBOR.
 • Naknada za obradu kredita: 0,30% jednokratno, minimalno 50,00 KM
 • NKS već od 2,95
Rok otplate Kamatna stopa Vrsta kamatna stopa
Od 1 do 10 godina 2,95% FIKSNA
Od 10 do 15 godina 4,15% FIKSNA
Od 15 do 20 godina 4,50% FIKSNA
Od 20 do 25 godina 4,35% PROMJENJIVA
Od 25 do 30 godina 4,45% PROMJENJIVA

 

Reprezentativni primjer anuiteta za stambeni kredit:

 

FIKSNA KAMATNA STOPA PROMJENJIVA KAMATNA STOPA
vezana za 12M EURIBOR
VISINA KAMATNE STOPE 2.95% 4.15% 4.50% 4.35% 4.45%
IZNOS KREDITA 10 GODINA 15 GODINA 20 GODINA 25 GODINA 30 GODINA
60.000,00 KM 583,22 454,22 385,74 403,26 381,05
90.000,00 KM 872,83 679,34 576,61 602,89 569,57
120.000,00 KM 1.162,44 904,45 767,48 802,52 758,1
150.000,00 KM 1.452,06 1.129,56 958,35 1.002,15 946,62
250.000,00 KM 2.417,43 1.879,93 1.594,59 1.667,59 1.575,04
350.000,00 KM 3.382,80 2.630,31 2.230,83 2.333,03 2.203,45
500.000,00 KM 4.830,85 3.755,87 3.185,18 3.331,18 3.146,07

*EKS izračunat na nominalnu kamatnu stopu 2,95%, iznos redita 100.000,00 KM, rok otplate 120 mjeseci uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak paketa računa za cijelo vrijeme trajanja kredita, trošak mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak pribavljanja ZK izvatka, trošak povlačenja CRK-a po realizaciji kredita i trošak police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita (cca 80,00 KM godišnje)

POGODNOSTI ZA KLIJENTE:

 • Fiksna kamatna stopa do 20 godina,
 • Besplatna procjena sudskog vještaka,
 • Poklon jedan kućanski aparat GRATIS.

Poklon kućanski aparat:

 1. Gorenje ručni usisivač – iznos plasmana do 150.000,00KM
 2. Gorenje sokovnik – iznos plasmana od 150.000,00KM do 250.000,00KM,
 3. Samsung TV led 55” – iznos plasmana preko 250.000,00KM

 

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.