KREDITI ZA PENZIONERE

Zasluženo slobodno vrijeme

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Nenamjenski gotovinski kredit za korisnike penzije:

Sigurna i ugodna penzija

 

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (penzija),
 • Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a'vista) otvoren u Banci,
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

 

 • Iznos kredita:
  penzioneri do 20.000 KM (max. 65 godina starosti u momentu podnošenja zahtjeva za kredit)
 • Rok otplate:
  do 10 godina
 • Vrsta kamatne stope:
  Do 3 godine fiksna, Admistrativno promjenjiva kamatna stopa
 • EKS: 9,19%
  EKS izračunat na nominalnu kamatnu stopu 7,99% za redovne klijente, maksimalan iznos kredita i rok otplate 10 godina uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za obradu kredita, naknada za održavanje kreditnog računa, troškovi mjenica, trošak ovjere dokumentacije, troškovi police osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće.

 

Nenamjenski kredit za penzionere Kamatna stopa
Do 3 godine / Fiksna kamatna stopa od 6,49% do 7,49%
Od 3-6 godina / Administrativno promjenjiva kamatna stopa od 6,99% do 7,99%
Od 6-10 godina / Administrativno promjenjiva kamatna stopa od 7,49% do 8,49%

POGODNOSTI

 

 • Fiksna kamatna stopa sa rokom otplate 3 godine,
 • Rok otplate do 10 godina,
 • Bez posebnih preduslova.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.