Nenamjenski gotovinski krediti za penzionere - ASA BankaASA Banka Nenamjenski gotovinski krediti za penzionere - ASA Banka

Nenamjenski gotovinski krediti za penzionere

Jer ste nam bitni!

Karakteristike:

 • Nenamjenski gotovinski krediti za korisnike penzije/mirovine i korisnike BIZ-a.
 • Maksimalan iznos kredita do 35.000 KM (klijenti koji u momentu otplate kredita imaju do 67 godina maksimalan iznos kredita je 35.000,00 KM, a klijenti koji u momentu otplate kredita imaju više od 67 godina max iznos kredita je 20.000,00 KM),
 • Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci,
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

 

 • Maksimalan iznos kredita do 35.000 KM
 • Maksimalan rok otplate do 10 godina
 • Fiksna kamatna stopa do 5 godina
 • NKS već od 3,99%
 • *EKS 7,61 %

*EKS izračunat na iznos od 35.000,00 KM na period otplate od 3 godine uz pripadajuće troškove naknade za obradu kredita, naknade za vođenje kreditnog računa, naknade za premiju osiguranja korisnika kredita i trošokove paketa za penzionere, mjenice i troškovi povlačenja CRK-a.

ROK OTPLATE KREDITA KAMATNE
STOPE – Akcija
Do 3 godine 3,99% fiksna
Do 5 godina 4,99% fiksna
Do 10 godina 5,69% promjenjiva
vezana za 6m
EURIBOR

Pogodnosti

 • Fiksna kamatna stopa do 5 godina
 • BEZ NAKNADE ZA OBRADU KREDITA u periodu od 01.07. do 31.07.2022. godine
 • Jedna RATA GRATIS po izboru Klijenta uz preporuku novog klijenta koji ugovori kredit po akcijskim ulovima. Klijent bira datum rate gratis pod uslovom: da ista nije dospjela, da je klijent uredno izmirio sve dospjele obaveze i da je kredit koji je preporučio u momentu isključivanja rate u status ugovoren 
 • POKLON BON VAUČER u vrijednosti od 100,00 KM (1X mjesečno-sretni dobitnik)
Iznos kredita Do 3 godine Do 5 godine Do 10 godina
NKS 3,99% fiksna 4,99% fiksna 5,69% promjenjiva vezana za 6M EURIBOR
5.000,00 150.10 96.83 57.24
10.000,00 297.70 191.17 111.97
25.000,00 740.49 474.17 276.18
30.000,00 888.09 568.50 330.91
35.000,00 1,035.68 662.83 385.65

 

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.