Uslovi promjenjivosti kamatne stope - ASA Banka
KREDITI

Uslovi promjenjivosti kamatne stope

Uslovi promjenjivosti kamatne stope

ASA Banka d.d. Sarajevo u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za kredite i prekoračenje po tekućem računu definisala je vrstu kamatne stope koja se sastoji od fiksnog elementa kamatne stope (fiksne marže) i promjenjivog elementa kamatne stope.
Promjenjivi element nominalne kamatne stope utvrđuje se na osnovu 6-mjesečnog Euribora kao referentne kamatne stope, a koja se objavljuje od strane Evropskog  Instituta za Novčana Tržišta (European Money Markets Institute – www.emmi-benchmarks.eu). Vrijednost 6-mjesečnog Euribora se utvrđuje dva puta godišnje odnosno svakog 01.05. i 01.11.tekuće godine.

O usklađivanju kamatne stope sa primjenom Euribor-a na kredite Banka obaviještava klijenta sa danom primjene Euribor-a i dostavlja obavijest klijentu o izmjeni uz novi otplatni plan.

PERIOD 6-mjesečni EURIBOR
02.05.2011. godine 1,682 %
01.11.2011. godine 1,782 %
02.05.2012. godine 0,992 %
01.11.2012. godine 0,387 %
01.05.2013. godine 0,315 %
01.11.2013. godine 0,341 %
01.05.2014. godine 0,437 %
01.11.2014. godine 0,189 %
01.05.2015. godine 0,064 %
01.11.2015. godine 0,007 %
02.05.2016. godine -0,141 %
01.11.2016. godine -0,211 %
02.05.2017. godine -0,249 %
01.11.2017. godine -0,276 %
02.05.2018. godine -0,269 %
01.11.2018. godine -0.258 %
02.05.2019. godine -0,232 %
01.11.2019. godine -0,348 %
04.05.2020. godine -0,157 %
01.11.2020. godine -0,513 %
03.05.2021. godine -0,518%
01.11.2021. godine -0,529%
02.05.2022. godine -0,204%