Paket za penzionere - ASA Banka
Za one koji žele jednostavnost

PAKET ZA PENZIONERE

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

PAKET ZA PENZIONERE

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun (otvaranje i vođenje računa)
 • Mastercard debitna kartica/Visa debitna kartica – upisnina
 • Mastercard debitna kartica/Visa debitna kartica – godišnja članarina
 • Platna pika kartica – naknada za mjesečno vođenje kartičnog računa
 • Prekoračenje po tekućem računu  – naknada za otvaranje
 • Kviko usluga – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Trajni nalog – otvaranje trajnog naloga 
 • SMS usluga
 • Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode
 • Popust kod naknade za obradu kredita 0,20 p.p.

 

Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji

 • Internet/mobilno bankarstvo – naknada za mjesečno korištenje – 1,50 KM mjesečno

 

 

Partneri:

3,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.