Premium Paket - ASA BankaASA Banka Premium Paket - ASA Banka
Za one koji žele sigurnost

PREMIUM PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

PREMIUM PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun (otvaranje i vođenje računa)
 • MasterCard debitna kartica/Visa debitna kartica (bez naknade za izdavanje i članarina kartice)
 • Mobilno bankarstvo (mbanking) – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Internet bankarstvo- otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica – bez godišnje članarine u prvoj godini korištenja
 • Super naša – Visa Installment kartica na rate (bez naknade za godišnju članarinu u prvoj godini korištenja I vođenje računa)
 • UPP transakcije putem mobilnog i internet bankarstva bez naknade
 • Trnasakcije na ATM-u drugih banaka u zemlji za iznose ≥200KM bez naknade
 • Kviko usluga -otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • 10% popusta na Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranja
 • 10% popusta na usluge PZU Eurofarm Centar
 • Popust kod naknade za obradu kredita za 0,30 p.p.
 • Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici putem e-maila
 • SMS usluga – mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost
 • Osiguranje korisnika kreditne kartice (smrt usljed bolesti ili nezgode, trajna invalidnost preko 50%, finansijski gubitak, troškovi usljed gubitka kartice, produžena garancija za kupljeni proizvod, osiguranje kupljenih proizvoda do 30 dana).
 • Prekoračenje po tekućem računu (bez naknade za otvaranje)

Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji

 • Stimulativna kamatna stopa na oročenja od 0,05% p.a
 • A vista račun KM/EUR (po viđenju) –vođenje računa 2,00 KM
 • Trajni nalog – otvaranje usluge bez naknade, naknada za transkacijie jednokratno po nalogu 1 KM
 • Vođenje deviznog računa (1,00 KM mjesečno)
 • Premium kreditna kartica – bez godišnje članarine u prvoj godini korištenja
 • MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica – 50% niža naknada za mjesečno vođenje računa
 • Kreditna kartica za dodatnog korisnika (MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica/Super naša – Visa installment kartica na rate) – 50% niža naknada za mjesečno vođenje računa
 • Prepaid dopunjiva kartica (naknada za izdavanje 10,00 KM)

 

 

Partneri:

11,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.