Za one koji žele sigurnost

PREMIUM PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

PREMIUM PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun i debitna kartica
 • Prekoračenje po tekućem računu
 • Osiguranje korisnika tekućeg računa
 • 10% popusta na kasko osiguranje kod ASA Osiguranja
 • 10% popusta na usluge PZU Eurofarm Centar
 • KVIKO usluga
 • Trajni nalog
 • SMS usluga
 • Mobilno bankarstvo
 • Mastercard® Standard Revolving kreditna kartica
 • Osiguranje korisnika kreditne kartice

Dodatni proizvodi i usluge
Možete ih birati po želji, uz povoljnije naknade:

 • Stimulativna kamatna stopa na oročenja
 • A’vista račun KM/EUR (po viđenju)
 • Dostava izvoda po tekućem računu putem e-maila

*Cijena dodatnog proizvoda/usluge se dodaje na osnovnu cijenu odabranog paketa proizvoda i usluga

 

Partneri:

9,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.