Za one koji žele sigurnost

PREMIUM PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

PREMIUM PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun
 • Debitna kartica- bez naknade za godišnju članarinu
 • Prekoračenja po tekućem računu-bez naknade za obradu zahtjeva
 • Osiguranje korisnika tekućih računa: smrt usljed bolesti ili nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost- mjesečna premija
 • SMS usluga
 • Mobilno bankarstvo
 • Master Card standard revolving kreditna kartica- bez naknade za godišnju članarinu
 • Osiguranje korisnika kreditne kartice ( smrt usljed bolesti ili nezgode, trajna invalidnost preko 50%, finansijski gubitak, troškovi usljed gubitka kartice, produžena garancija za kupljeni proizvod, osiguranje kupljenih proizvoda do 30 dana)
 • Trajni nalog- bez naknade za otvaranje usluge za plaćanja unutar Banke
 • KVIKO usluga
 • Popust kod naknade za obradu kredita za 0,30 p.p.
 • Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici e-mailom
 • 10% Popust za kasko osiguranje kod ASA osiguranja
 • 10% popusta na usluge PZU Eurofarm Centar

Dodatni proizvodi- opcionalno uz popust

 • Stimulativna kamatna stopa na oročenja od 0,05% p.a.- mjesečna naknada -0,50 KM
 • A vista račun KM/EUR ( po viđenju) – mjesečna naknada -1,00 KM

*Cijena dodatnog proizvoda/usluge se dodaje na osnovnu cijenu odabranog paketa proizvoda i usluga

 

Partneri:

10,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.