Premium Paket - ASA Banka
Za one koji žele sigurnost

PREMIUM PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

PREMIUM PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun (otvaranje i vođenje računa) 
 • MasterCard debitna kartica / Visa debitna kartica – upisnina 
 • MasterCard debitna kartica / Visa debitna kartica – godišnja članarina
 • Prekoračenje po tekućem računu – naknada za otvaranje 
 • Kviko usluga  otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Trajni nalog – otvaranje trajnog naloga – bez naknade
 • Mobilno bankarstvo – naknada za otvaranje i mjesečno korištenje 
 • Internet Bankarstvo – naknada otvaranje i mjesečno korištenje 
 • UPP transakcije putem mobilnog i internet bankarstva 
 • SMS usluga- otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge 
 • Master Card standard revolving kreditna kartica /Visa Classic kreditna kartica Visa Installment kartica na rate/Platna pika kartica (jedna kartica po izboru Klijenta) – godišnja članarina
 • Mjesečna naknada za vođenje kartičnog računa (jedna kartica po izboru Klijenta) Visa Installment/, Platna Pika kartica/Visa Classic /Mastercard standard revolving)
 • Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost – mjesečna premija od 1,10 KM je uključena u cijenu paketa
 • Osiguranje korisnika kreditne kartice ( smrt usljed bolesti ili  nezgode, trajna invalidnost preko 50%, finansijski gubitak, troškovi usljed gubitka kartice, produžena garancija za kupljeni proizvod, osiguranje kupljenih proizvoda do 30 dana) – mjesečna premija od 1,49 KM  je uključena u cijenu paketa
 • Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranja – 10% popusta
 • Usluge  PZU  Eurofarm Centar – 10% popusta
 • Izvod po tekućem računu i kreditnoj kartici putem e-maila
 • Popust kod naknade za obradu kredita – 0,30 p.p.

Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji

 • A vista račun KM/EUR (po viđenju) – mjesečna naknada za vođenje računa 1,50 KM
 • Devizni račun – mjesečna naknada za vođenje računa – 3,00 KM
 • Trajni nalog – naknada za transakcije putem Giro Clearinga za iznose do 10.000 KM – 1,00 KM po nalogu
 • Premium kreditna kartica – niža naknada za mjesečno vođenje kartičnog računa u iznosu od 7,00 KM
 • MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica – niža naknada za mjesečno vođenje kartičnog računa – 2,25 KM mjesečno
 • Kreditna kartica za dodatnog korisnika po izboru klijenta (MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica/Super naša – Visa installment kartica na rate) – bez naknade za mjesečno vođenje računa
 • Prepaid dopunjiva kartica – 50% niža naknada za upisninu
 • Stimulativna kamatna stopa na oročenje

 

 

Partneri:

11,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.