Studentski paket - ASA Banka

Studentski paket

Zainteresovani za uslugu

STUDENTSKI PAKET 1,50

Osnovni proizvodi i usluge

  • Tekući račun (otvaranje i vođenje računa)
  • Mastercard debitna kartica/Visa debitna kartica – upisnina
  • Mastercard debitna kartica/Visa debitna kartica – godišnja članarina
  • Mobilno bankarstvo – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
  • Internet bankarstvo – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
  • Slanje izvoda po tekućem računu putem e-maila

 

Partneri:

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.