VIP Paket - ASA Banka
Za one koji žele više

VIP PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

VIP PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun (otvaranje i vođenje računa)
 • Mastercard Gold debitna kartica – upisnina 
 • Mastercard Gold debitna kartica – bez naknade u prvoj godini korištenja 
 • Prekoračenje po tekućem računu  – naknada za otvaranje
 • Prekoračenje po tekućem računu – naknada za prolongaciju
 • Kviko usluga  otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Trajni nalog – otvaranje trajnog naloga 
 • Mobilno bankarstvo – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Internet bankarstvo – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • UPP transakcije putem mobilnog i internet bankarstva 
 • SMS usluga – mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Mastercard standard revolving kreditna kartica / Visa Classic kreditna kartica/Visa Installment/Platna Pika kartica (jedna kartica po izboru Klijenta) – godišnja članarina
 • Master Card standard revolving kreditna kartica / Visa Classic kreditna kartica – mjesečna naknada za vođenje kartičnog računa
 • Premium kartice – bez naknade za godišnju članarinu u prvoj godini korištenja
 • Super naša – Visa Installment kartica na rate/Platna Pika kartica – Mjesečna naknada za vođenje kartičnog računa (jedna kartica po izboru Klijenta)
 • Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost
 • Osiguranje korisnika kreditne kartice (smrt usljed bolesti ili  nezgode, trajna invalidnost preko 50%, finansijski gubitak, troškovi usljed gubitka kartice, produžena garancija za kupljeni proizvod, osiguranje kupljenih proizvoda do 30 dana, PZO) 
 • Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranja – 10% popusta
 • Usluge  PZU  Eurofarm Centar – 15% popust
 • Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici putem e-maila
 • Popust kod naknade za obradu kredita 0,50 p.p.

 

Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji

 • A vista račun KM/EUR (po viđenju) – mjesečna naknada za vođenje računa 
 • Devizni račun – mjesečna naknada za vođenje računa
 • Trajni nalog – naknada za transakcije putem Giro Clearinga za iznose do 10.000 KM – 1,00 KM o nalogu
 • Premium kreditna kartica  – naknada za vođenje računa 5,00KM 
 • Kreditna kartica za dodatnog korisnika po izboru klijenta (MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica/Super naša – Visa installment kartica na rate) – bez naknade
 • Kreditna kartica za dodatnog korisnika po izboru klijenta (MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica/Super naša – Visa installment kartica na rate) – godišnja članarina 10,00 KM
 • Prepaid dopunjiva kartica – upisnina 10,00 KM
 • Stimulativna kamatna stopa na oročenja 0,15 p.p.

Partneri:

15,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.