VIP Paket - ASA BankaASA Banka VIP Paket - ASA Banka
Za one koji žele više

VIP PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

VIP PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun – otvaranje i vođenje računa
 • MasterCard Gold debitna kartica (bez naknade za godišnju članarinu u prvoj godini korištenja)
 • SMS usluga- mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Mobilno bankarstvo (mbanking) -otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • Internet bankarstvo-otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • UPP transakcije putem mobilnog i internet bankarstva bez naknade
 • Transakcije na ATM-u drugih banaka u zemlji za iznose ≥150KM bez naknade
 • Master Card standard revolving kreditna kartica / Visa Classic kreditna kartica ( bez godišnje članarine i mjesečne naknade)
 • Super naša – Visa Installment kartica na rate (bez naknade za godišnju članarinu u prvoj godini korištenja I vođenje računa)
 • Kviko usluga- otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge
 • 10% popusta na Kasko Osiguranje kod ASA Osiguranja
 • 15% popusta na usluge PZU Eurofarm Centar
 • Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici putem e-maila
 • Popust kod naknade za obradu kredita za 0,50 p.p.
 • Prekoračenje po tekućem računu (bez naknade za otvaranje i prolongaciju)
 • Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode, zloupotreba kartice, nezaposlenost
 • Osiguranje korisnika kreditne kartice (smrt usljed bolesti ili nezgode, trajna invalidnost preko 50%, finansijski gubitak, troškovi usljed gubitka kartice, produžena garancija za kupljeni proizvod, osiguranje kupljenih proizvoda do 30 dana)

 

Dodatni proizvodi i usluge koje klijent može birati po želji

 • Vođenje deviznog računa (0,50 KM mjesečno)
 • Premium kreditna kartica – bez godišnje članarine u prvoj godini korištenja
 • Kreditna kartica za dodatnog korisnika (MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa classic kreditna kartica/Super naša – Visa installment kartica na rate) – 50% niža naknada za mjesečno vođenje računa i godišnja članarina 50% niža cijena
 • Stimulativna kamatna stopa na oročenja od 0,15% p.a.
 • A vista račun KM/EUR ( po viđenju) – vođenje računa 1,50 KM
 • Trajni nalog – otvaranje usluge bez naknade, naknada za transkacijie jednokratno po nalogu 1 KM
 • Prepaid dopunjiva kartica (naknada za izdavanje 5,00 KM)

 

Partneri:

15,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.