VIP Paket - ASA BankaASA Banka VIP Paket - ASA Banka
Za one koji žele više

VIP PAKET

Zainteresovani za uslugu
Jedinstveni paketi bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga, uz povoljniju cijenu nego da svaki proizvod ugovarate i koristite pojedinačno!

VIP PAKET

Osnovni proizvodi i usluge

 • Tekući račun i debitna kartica
 • Prekoračenje po tekućem računu bez naknade za obradu zahtjeva
 • Osiguranje korisnika tekućeg računa 
 • SMS usluga 
 • Mobilno bankarstvo 
 • Mastercard standard revolving kreditna kartica/Visa Classic kreditna kartica bez naknade za upisninu i godišnju članarinu
 • Super Naša – Visa Installment kartica na rate
 • Prepaid kartica – bez naknade za izdavanje
 • Osiguranje korisnika kreditne kartice sa uključenim PZO osiguranjem 
 • Trajni nalog
 • KVIKO usluga 
 • Dostava izvoda po tekućem računu i kreditnoj kartici emailom 
 • Popust na naknadu za obradu kredita za 0,50 p.p.
 • 10% popust na kasko osiguranje kod ASA osiguranja
 • 15% popust na usluge PZU Eurofarm Centar

 

OPCIONALNO UZ POPUST 

 • Stimulativna kamatna stopa na oročenja 
 • A vista račun KM/EUR ( po viđenju)

 

Partneri:

14,99KM mjesečno

ŽELITE PAKET PROIZVODA I USLUGA?

Postanite vlasnik paketa u ASA Banci


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.