Kredit za kupovinu vozila - ASA BankaASA Banka Kredit za kupovinu vozila - ASA Banka
KREDITI ZA KUPOVINU VOZILA

Za udobnu vožnju

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Kredit za kupovinu vozila

Vožnja koja nema cijenu

Kredit za kupovinu vozila namijenjen je fizičkim licima za kupovinu: novih vozila i polovnih vozila posredstvom auto kuća.

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija),
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

 

 • Iznos kredita:
  Banka odobrava kredit za kupovinu vozila do iznosa predračuna prodavca, uvećan za iznos do KM 3.000 (dio koji se isplaćuje na lični račun korisnika kredita)
 • Rok otplate:
 • do 7 godina za nova vozila, do 7 godina za polovna vozila
 • Vrsta kamatne stope:
 • Promjenjiva kamatna stopa
 • EKS: 6,60%
  EKS izračunata na nominalnu kamatnu stopu 5,69% za redovne klijente, iznos kredita 26.000 KM i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun
  EKS: naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak upisa zaloga u Registru zaloga.
 • Zatezna kamata: 14%

 

Kredit za kupovinu vozila Kamatna stopa
Do 7 godina nova vozila od 5.29% do 5,99%
Do 7 godina polovna vozila od 6,00% do 6,99%

POGODNOSTI

 • Banka odobrava kredit za kupovinu vozila do iznosa predračuna prodavca, uvećan za iznos do KM 3.000 (dio koji se isplaćuje na lični račun korisnika kredita),
 • Isplata se vršu u domaćoj valuti (KM) na transakcijski račun prodavca vozila prema dostavljenom predračunu.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.