Stambeni krediti
STAMBENI KREDITI

Za novi početak

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Stambeni kredit

Kupovina, adaptacija, rekonstrukcija…

Dugoročni stambeni kredit je namijenjen fizičkim licima sa stalnim mjesečnim primanjima, koji se koristi u svrhu kupovine, izgradnje i rekonstrukcije stambenog prostora:

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima,
 • Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na transakcioni račun prodavca (kupovina stambene jedinice od pravnog lica), tekući račun prodavca (kupovina stambene jedinice od fizičkog lica), ili na lični račun korisnika kredita i račun izvođača radova (izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija i sl.)
 • Iznos kredita: do 500.000,00 KM
 • Rok otplate: max do 25 godina za kredite sa hipotekom
 • Vrsta kamatne stope: Promjenjiva kamatna stopa
 • EKS:  6.61 %
  EKS izračunata na nominalnu kamatnu stopu 6.09 % za redovne klijente, na iznos kredita 300.000,00 KM i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak pribavljanja ZK izvatka, trošak procjene vrijednosti nekretnine i trošak police osiguranja nekretnine za cijeli period otplate kredita (cca 80,00 KM godišnje)
 • Zatezna kamata: 14%

 

Stambeni kredit Kamatna stopa
Do 10 godina od 4,39% do 5,09%
Od 10 do 15 godina od 4,69% do 5,49%
Od 15 do 20 godina od 4,99% do 5,89%
Od 20 do 25 godina od 5,19% do 6,29%

POGODNOSTI

 • Maksimalni iznosom kredita do 300.000 KM,
 • Rok otplate do 20 godina,
 • Bez posebnih preduslova.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.