STAMBENI KREDITI

Za novi početak

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Stambeni kredit

Kupovina, adaptacija, rekonstrukcija…

Dugoročni stambeni kredit je namijenjen fizičkim licima sa stalnim mjesečnim primanjima, koji se koristi u svrhu kupovine, izgradnje i rekonstrukcije stambenog prostora:

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima,
 • Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na transakcioni račun prodavca (kupovina stambene jedinice od pravnog lica), tekući račun prodavca (kupovina stambene jedinice od fizičkog lica), ili na lični račun korisnika kredita i račun izvođača radova (izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija i sl.)

 

 • Iznos kredita: do 300.000,00 KM
 • Rok otplate: max do 20 godina za kredite sa hipotekom
 • Vrsta kamatne stope: Administrativno promjenjiva kamatna stopa
 • EKS: 8,05%
  EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne
  troškove koji ulaze u izračun EKS-a (troškovi premije osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
 • Zatezna kamata: 14%

 

Stambeni kredit Kamatna stopa
Do 10 godina od 5,99% do 6,99%
Od 10 do 20 godina od 6,49% do 7,49%

POGODNOSTI

 • Maksimalni iznosom kredita do 300.000 KM,
 • Rok otplate do 20 godina,
 • Bez posebnih preduslova.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.