Žiro račun

Vaš slobodan izbor

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

ŽIRO RAČUN

Za one koji žele više

Žiro račun predstavlja račun koji je namijenjen za uplate vanrednih prihoda.

  • Punoljetna domaća fizička lica – rezidenti,
  • Račun u KM valuti,
  • Vlasnik žiro računa može raspolagati sredstvima u visini raspoloživog iznosa.

POGODNOSTI:

  • Bez naknade za otvaranje računa,
  • Bez naknade za zatvaranje računa,
  • Isplata na teret žiro računa bez naknade.

Trebate račun?

Postanite vlasnik računa u ASA Banci