Žiro račun - ASA BankaASA Banka Žiro račun - ASA Banka
Žiro račun

Vaš slobodan izbor

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

ŽIRO RAČUN

Za one koji žele više

Žiro račun predstavlja račun koji je namijenjen za uplate vanrednih prihoda.

  • Punoljetna domaća fizička lica – rezidenti,
  • Račun u KM valuti,
  • Vlasnik žiro računa može raspolagati sredstvima u visini raspoloživog iznosa.

POGODNOSTI:

  • Bez naknade za otvaranje računa,
  • Bez naknade za zatvaranje računa,
  • Isplata na teret žiro računa bez naknade.

Trebate račun?

Postanite vlasnik računa u ASA Banci


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.