ŠTEDNJA SA ASA BANKOM

VRIJEDI VIŠE

Preuzmite letak

Oročite svoj novac u ASA Banci po akcijskim uslovima

  • Akcija oročenih depozita u KM i EUR valuti
  • Fiksna kamatna stopa
  • Kamatna stopa 1,75%

Iskoristite akcijske uslove oročene štednje koju nudi ASA Banka po fiksnoj kamatnoj stopi u KM i EUR valuti i po akcijskim kamatnim stopama

 

Period oročenja Kamatna stopa
28 mjeseci 1,50% p.a. fiksno
38 mjeseci 1,75% p.a. fiksno

*Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

 

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.