ŠTEDNJA

Uslovi promjenjivosti kamatne stope

Uslovi promjenjivosti kamatne stope

ASA Banka d.d. Sarajevo u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za depozite definisala je vrstu kamatne stope administrativno promjenjivom kamatnom stopom. Ista se sastoji od referentne kamatne stope (promjenjivi element) i marže Banke (fiksni element), izraženo u procentima.

Promjenjivi dio kamatne stope/referentna kamatna stopa predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem i depozita po viđenju za:

  • Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom,
  • Depozite u EUR

uzet na dan 31.03. u godini. Kamatne stope na depozite stanovništva računaju se po metodologiji Centralne banke BiH i javno objavljuju na web stranici CBBH prema kalendaru statističkih objava.

Na dan 31.03.2018. prosjek kamatnih stopa utvrđenih kategorija depozita stanovništva iznosi 0,983%

R.br. Vrste depozita stanovništva Visina kamatne stope
1. Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom, sa dogovorenim dospijećem
1.a. – do 1 godine 0,319
1.b. – preko 1 do 2 godine 1,244
1.c. – preko 2 godine 1,515
2. Depoziti u EUR, sa dogovorenim dospijećem
2.a. – do 1 godine 0,267
2.b. – preko 1 do 2 godine 1,.078
2.c. – preko 2 godine 1,474
Prosjek svih depozita (1.a.+1.b.+1.c.+2.a.+2.b.+2.c.+2.d.)/8 0,983

 

Prosjek kamatnih stopa na utvrđene kategorije depozita stanovništva, uzet na dan 31.03.2018., bit će korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve depozite ugovorene sa administrativno promjenjivom kamatnom stopom koji se ugovaraju u periodu od 30.06.2018. do 30.06.2019. godine.