Stručni saradnik za administriranje računa prinudne naplate (m/ž) -ASA Banka Stručni saradnik za administriranje računa prinudne naplate (m/ž) -

16.05.2023

Stručni saradnik za administriranje računa prinudne naplate (m/ž)

Kao najveća domaća banka, ponosni smo na svoje zaposlenike, koji su srce našeg poslovanja i koji svojim radom svakodnevno razvijaju bh. privredu. Kreiramo radno okruženje u kojem se cijeni i poštuje individualnost i gdje se nagrađuju izvrsni rezultati, te nudimo potpunu podršku ličnom razvoju u vidu različitih edukacija, očuvanja balansa između privatnog i poslovnog života, kao i podršku za porodicu i zdravlje.

Postanite dio naše domaće priče, prijavom na oglas:

Stručni saradnik za administriranje računa prinudne naplate (m/ž)

Organizacioni dio: Sektor za operacije, Odjel za administriranje računa i prinudnu naplatu

Vaša osnovna uloga na radnom mjestu bi bila:

Obavljanje funkcije kontrole dokumentacije, evidencije i provođenja predmeta prinudne naplate pravnim i fizičkim licima u informacionom sistemu uz funkciju podrške saradnicima u odjelima prodajne mreže Banke i sektora Korporativno bankarstvo.

Glavni zadaci i odgovornosti:

 • Samostalno obavlja složene i zahtjevne zadatake u skladu sa važećim procedurama i definisanim strategijama.
 • Primarno rješava reklamacije vezane uz specifičnost poslova iz domena prinudne naplate.
 • Primarno učestvuje u izradi izvještaja za regulatora, te izvještava (interno i eksterno) po svi navedenim poslovima.
 • Odgovara za tačnost podataka iz domena prinudne naplate i učestvuje u kontroli, usaglašavanju i slanju podataka za blokirane klijente koji se dostavljaju u jedinstvene registre računa (FIA, CB BiH i APIF).
 • Odgovoran za prijem, analizu formalno-pravne ispravnosti i evidenciju svih naloga prinudne naplate po sudskim, poreskim, carinskim i drugim rješenjima, mjenicama, čekovima, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
 • Vrši vraćanje neispravnih rješenja prinudne naplate izdavaocima.
 • Vrši administriranje izvršenja naloga po predmetima prinudne naplate, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
 • Odgovoran za dnevno praćenje raspoloživih sredstava na računima iz prinudne naplate i izvršavanje naloga.
 • Vrši obračunavanje zakonske zatezne kamate, obračunavanje i praćenje naplate naknada po osnovu postupanja prinudnoj naplati.
 • Komunicira sa drugim domaćim bankama i ostalim učesnicima po poslovima prinudne naplate.
 • Izdaje potvrde na zahtjev tražiocaizvršenja, izvršenika ili nadležnog organa o redoslijedu prioriteta za blokirani račun.
 • Izdaje potvrde za pravna lica o blokadi, solventnosti i uplatama osnivačkog uloga za klijente Banke.
 • Prati lokalne zakonske regulative iz oblasti prinudne naplate i odgovora za implementaciju iste u dnevnom radu.
 • Odgovara za ažurno, kvalitetno i tačno izvještavanje u djelokrugu svojih odgovornosti.
 • Odgovara za primjenu svih zakonskih i internih propisa i procedura iz područja nadležnosti.
 • Izvršava i ostale zadatke prema nalogu nadređenog.

Uslovi i vještine koje posjedujete kao idealni kandidat:

 • SSS/VSS ekonomskogili pravnog smjera;
 • Najmanje 2 godine na istim ili sličnim poslovima;
 • Aktivno poznavanje MS Office alata.

Mjesto rada: Sarajevo
Oglas ostaje otvoren do: 26.05.2023.

Ukoliko ovo radno mjesto nije u skladu sa Vašim trenutnim interesovanjima i karijernim putem, pozivamo Vas da nam pošaljete svoju biografiju putem samoinicijativne prijave ili direktno na , kako bismo Vas kontaktirali u slučaju da prepoznamo Vaš potencijal u okviru drugog radnog mjesta.

Prema Vašoj prijavi odnosit ćemo se sa punom pažnjom i diskrecijom u duhu profesionalnosti, te ćemo Vaše podatke smatrati strogo povjerljivim. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i uključeni u daljnji selekcijski proces.

Dobro došli u ASA Banku!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Informacije o prijavi

Na koji način ste došli do nas?
Vrsta prijave
Izaberite mjesto rada za koje vršite prijavu

Lične informacije

Predstavite nam se
Spol

Obrazovanje

Znanje je moć
Stručna sprema

Radno iskustvo

Prikažite nam svoje preferencije kojima ste se bavili
Posjedujem radno iskustvo
Označite segmente poslovanja za koje ste zainteresirani

Biografija

Molimo da priložite Vašu biografiju ispod
Click or drag a file to this area to upload.
Dozvoljeni formati: PDF i DOC. Maksimalna veličina datotekte 2MB.
Saglasnost