Pravni podaci - ASA Banka
O BANCI

ASA Banka

KONTAKT

ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

 

  • Trg međunarodnog prijateljstva 25
  • 71000 Sarajevo
  • tel.: +387 33 586 870
  • fax.: +387 33 586 880
  • e-mail:

Matični broj subjekta: 43-02-0014-08 (stari broj: 3-592)
Porezni broj (ID broj): (4)218250930003


Broj žiro računa (transakcijskog računa): 1340100000000120
SWIFT: IKBZBA2X