KARTICE

Štedite vrijeme i energiju uz Standard Revolving karticu

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

MASTERCARD® STANDARD REVOLVING KARTICA

Jer želim više

Mastercard® Standard Revolving kreditna kartica je kartica koja se može koristiti za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine odobrenog limita/kredita, uz mogućnost odgođenog plaćanja.

Karakteristike

  • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija),
  • Troškove po kreditnoj kartici, u visini 5% od ukupnog duga po kartičnom računu, uvećan za eventualne kamate i naknade, plaćate sa odgodom od 15 dana,
  • Na 2 godine uz mogućnost reizdavanja,
  • U KM valuti.

POGODNOSTI

  • Izvod – dostava mail-om bez naknade,
  • Izvod – dostava poštom bez naknade,
  • Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu bez naknade.

Zainteresovani za karticu?

Svoju karticu možete dobiti tako što ćete unijeti tražene podatke, a mi ćemo Vam se javiti u kratkom periodu.