- ASA Banka
NAŠA SNAGA U VAŠIM RUKAMA

ASA PLUS Paket

 • Tekući račun
 • Debitna kartica (Mastercard debitna kartica/Visa debitna kartica)
 • MasterCard standard revolving kreditna kartica/Visa Classic kreditna kartica
 • Super naša – Visa Installment kartica
 • Prekoračenje po tekućem računu
 • Mobilno bankarstvo
 • Kasko Osiguranje kod ASA Central Osiguranja – 15% popusta
 • Usluge PZU Eurofarm Centar – 15% popusta
 • Usluge ASA Bolnice – 10% popusta
 • Uslov za korištenje paketa je aktivan tekući račun otvoren u Banci, uz usmjeravanje redovnih mjesečnih primanja preko Banke (plata, topli obrok, penzija i sl)
 • Paket se ugovora na neodređeno vrijeme.

 ASA PLUS Paket: od 19,99 KM

 

Broj jedan za vaše zdravlje

Namjenski kredit za medicinske usluge u ASA Bolnici

Iznos kredita: maksimalan iznos kredita do 50.000,00 KM
Rok otplate: maksimalan rok otplate kredita do 1 godine
Kamatne stope: za sve segmente (osim kategorije penzionera), do 1 godine NKS 1,00%, EKS 3,05%

Naknada za obradu kredita: 1%
Naknada za vođenje kreditne partije:  1,00 KM mjesečno

Vrsta kamatne stope: Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita

 

Ponuda traje do 31.12.2024.

Reprezentativni primjer anuiteta

FIKSNA KAMATNA STOPA
VISINA KAMATNE STOPE 1.00%
IZNOS KREDITA Do 1 godine
5.000,00 KM 419,96 KM
10.000,00 KM 838,93 KM
25.000,00 KM 2.095,82 KM
30.000,00 KM 2.514,78 KM
35.000,00 KM 2.933,75 KM
50.000,00 KM 4.190,64 KM

EKS 3,05%

EKS izračunat na iznos od 50.000.00 KM na period otplate od 12 mjeseci uz pripadajuće troškove: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, ovjera dokumentacije, troškovi mjenica i troškovi povlačenja CRK-a