Mjenjačnica - ASA Banka
Exchange

MJENJAČNICA

Kursna lista

Mjenjačnica

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

Na svim šalterima ASA Banka d.d. Sarajevo možete kupiti, odnosno prodati sve valute sa važeće kursne liste Banke.

Kupoprodaju valuta za građane vršimo po internoj kursnoj listi Banke, primjenjujući kupovni, odnosno prodajni kurs.
Kursna lista, koja se na nalazi na stranici redovno je ažurirana, tako da u svakom momentu možete pogledati kurseve valuta koji Vas zanimaju.

 

Najšira mreža mjenjačnica u BiH – ASA Banka i JP BH Pošta

ASA Banka, vodeća domaća banka posvećena inovativnim bankarskim rješenjima, nastavlja saradnju s JP BH Pošta u mjenjačkim poslovima kao ključnoj potrebi za turiste i sve one koji imaju potrebu za zamjenom valuta.

Ova višegodišnja saradnja učvršćuje predanost ASA Banke i JP BH Pošta da pruže neusporedivo iskustvo razmjene valuta za domaće i međunarodne turiste.

Uz najširu mrežu mjenjačnica u BiH sa dostupnih 250 poštanskih jedinica BH Pošte i poslovnica ASA Banke brzo i lako možete promijeniti vaš novac.

Spisak poštanskih jedinica BH Pošte možete pronaći ovdje.