Mjenjačnica - ASA Banka
Exchange

MJENJAČNICA

Kursna lista

Mjenjačnica

Promijenite svoj novac, jer kod nas uvijek dobijete više

Na svim šalterima ASA Banka d.d. Sarajevo možete kupiti, odnosno prodati sve valute sa važeće kursne liste Banke.

Kupoprodaju valuta za građane vršimo po internoj kursnoj listi Banke, primjenjujući kupovni, odnosno prodajni kurs.
Kursna lista, koja se na nalazi na stranici redovno je ažurirana, tako da u svakom momentu možete pogledati kurseve valuta koji Vas zanimaju.