Uprava i Nadzorni odbor - ASA BankaASA Banka Uprava i Nadzorni odbor - ASA Banka
ASA BANKA

Uprava i nadzorni odbor

Uprava

Samir Mustafić

Predsjednik Uprave Banke

Samir Mustafić
Edina Vuk

Član Uprave Banke

Davor Tomić

Član Uprave Banke

Aldijana Rakić

Član Uprave Banke

Nadzorni odbor

  • Samir Redžepović – predsjednik
  • Sead Aganspahić – član
  • Ibrahim Fazlić – član
  • Arif Brkić – član