ASA BANKA

Uprava i nadzorni odbor

Uprava

Samir Mustafić

Predsjednik Uprave Banke

Samir Mustafić
Arnela Alagić

Član Uprave Banke

Arnela Alagić
Davor Tomić

Član Uprave Banke

Nadzorni odbor

  • Eldin Hadžiselimović – predsjednik
  • Samir Redžepović – član
  • Sead Aganspahić – član
  • Ibrahim Fazlić – član
  • Arif Brkić – član