Mobilno bankarstvo - mBanking
24/7 SA BANKOM

Mobilni i povezani

KORISNIČKO UPUTSTVO

Mobilno bankarstvo

Jednostavno korištenje i pravovremene informacije

Usluga mobilnog bankarstva je usluga Banke koja Korisniku omogućava obavljanje finansijskih transakcija i pregled stanja računa putem mobilnog uređaja (mobitel).

Karakteristike

 • Uvid u stanje i pregled promjena po tekućem računu
 • Uvid u stanje i pregled promjena po štednim a’vista računima
 • Uvid u stanje i pregled promjena po žiro računima
 • Uvid u stanje oročenih depozita u Banci
 • Uvid u stanja i promete po kreditnim partijama
 • Uvid u stanja i promete po platnim karticama
 • Pregled izvršenih naloga i njihove strukture
 • Davanje i izvršenje naloga platnog prometa u korist primaoca unutar Banke
 • Davanje i izvršenje naloga platnog prometa u korist primaoca čiji se račun nalazi van Banke
 • Davanje naloga ranije ili na datum izvršenja
 • Pregled izvoda po računima u periodu koji god želite
 • Pregled kursne liste
 • Kupovina, prodaja i konverzija deviza po nižoj naknadi
 • Ostale korisne informacije o Banci (brojevi telefona, e-mail adrese, web stranice)
 • Uvid u stanje i promjene po štednim računima
 • Stanju na tekućem računu, prilivima i odlivima sa računa,
 • Automatizacija reaktivacija mobilne aplikacije
 • Zakazani nalozi (trajni nalog)
 • mBanking Lokator
 • Slanje priloga uz nalog ino platnog prometa
AndroidIOS

POGODNOSTI:

 

 • Moderna usluga koja je dostupna 24/7 sata na dan,
 • Mogućnost plaćanja putem mobilnog telefona gdje god se nalazili.

Želite mBanking?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.