O BANCI

Spoj 60 godina bankarske tradicije i snage modernog poslovanja

ASA BANKA D.D. SARAJEVO

 

ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO domaća je banka nastala pripajanjem Moja Banka DD Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci DD Zenica.

Investiciono-komercijalna banka DD Zenica osnovana je 1957. godine i poslovala je pod nazivom Komunalna banka Zenica, zatim Kreditna banka Zenica, te PBS Osnovna banka Zenica. Godine 1990. dobija naziv Investiciono-komercijalna banka DD Zenica.

Moja Banka DD Sarajevo osnovana je 2006. godine i poslovala je kao Validus banka DD Sarajevo, zatim VABA banka DD Sarajevo, te FIMA banka DD Sarajevo. Godine 2010. dobija naziv Moja Banka DD Sarajevo.

Sa 31.07.2016. godine provedena je statusna promjena pripajanja Moja Banka DD Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci DD Zenica. Postupkom pripajanja, IK Banka postala je najveća domaća banka u FBiH, sa preko 400 miliona aktive.

30.12.2016. godine izvršena je promijena naziva i sjedišta IK Banke na ASA Banka d.d. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 25.

Banka svoju poslovnu mrežu ima u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Gračanici, Mostaru, Goraždu, Kaknju, Zavidovićima, Maglaju, Žepču, Visokom, Jelahu, Busovači, Cazinu i Velikoj Kladuši.

ASA Banka naziv je kojim šaljemo poruku pripadnosti jakom poslovnom sistemu, a istovremeno pokazujemo opredijeljenost za podršku razvoju privrede i kompletnog bh. društva.

Kao domaća banka i dio bh. privrede, najbolje razumijemo potrebe svojih klijenata i nastojat ćemo da vam budemo siguran oslonac i partner u poslovanju.

Efikasni smo i brzo rješavamo vaše zahtjeve i potrebe.

Tu smo da pokažemo da je spoj 60 godina bankarske tradicije i snage modernog poslovanja dobitna kombinacija na putu da budemo najveća domaća banka.

Dobro došli u ASA Banku.