Neodoljiva kamata za rast štednje! - ASA Banka
AKCIJA

Neodoljiva kamata za rast štednje!

Zainteresovani za uslugu

OROČENI DEPOZIT

Uz fiksnu kamatnu stopu i do 2,30%

Ne propustite priliku da u posebnoj Akciji oročite svoj novac, po fiksnoj kamatnoj stopi i do nevjerovatnih 2,30%

Karakteristike oročene štednje:

  • Fiksna kamatna stopa
  • Oročenje u KM ili EUR valuti
  • Apsolutna sigurnost – štedni ulozi do 50.000 KM osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita BiH
PERIOD OROČENJA NOMINALNA KAMATNA STOPA
15 1,50 %
25 2,00 %
35 2,15 %
45 2,30 %

Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

Ova posebna Akcija traje do 31.12.2017. godine, a naši zaposlenici vam stoje na usluzi za dodatne informacije.

Želim štediti?

Postanite štediša u ASA Banci


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.