Zahtjev za odobrenje privremenih mjera (Fizička lica) - ASA Banka

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema banci, uzrokovane pojavom virusa “COVID-19”


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.

    PDF verziju zahtjeva možete preuzeti ovdje.