Obavještenje za klijente -

17.11.2022

Obavještenje za klijente

Poštovani,   

Obavještavamo Vas da će 30.11.2022. godine biti izvršena statusna promjena pripajanja ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo ASA Banci d.d. Sarajevo.  

ASA Banka d.d. Sarajevo postaje pravni slijednik ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo, te time preuzima sva prava i obaveze iz ugovora zaključenog(ih) između Vas i Banke i to sa danom 01.12.2022. godine.   

Ljubazno Vas molimo da sva plaćanja nakon 01.12.2022. godine, a koja se odnose na isplate ličnih primanja vaših zaposlenika i/ili izmirenje kreditnih obaveza vas ili vaših zaposlenika, umjesto na dosadašnji račun 1340100000000120, vršite u korist sljedećih računa:  

  • Lična primanja na broj računa 1340012340000140 ASA Banka d.d Sarajevo. 
  • Vaše kreditne obaveze (uplate kredita, garancija i drugih kreditnih zaduženja) na broj računa 1340012220000179 ASA Banka d.d. Sarajevo. 
  • Kreditne obaveze vaših uposlenika na broj računa 1340012210000158 ASA Banka d.d. Sarajevo. 

Također, molimo da formirane spiskove uplata ličnih primanja/rata kredita dostavljate na mail adrese koje će biti operativne od 01.12.2022.g. :

Molimo Vas da od 01.12.2022. godine dostavljate objedinjene spiskove za Vaše zaposlenike koji su do sada imali otvorene račune/kredite u dvije odvojene Banke (ASA Banka d.d. Sarajevo i ASA Banka Naša i snažna). Imajući u vidu navedeno, uplate sredstava za isplate ličnih primanja potrebno je vršiti u zbirnom iznosu za objedinjeni spisak primalaca plata. Također, uplatu sredstava za izmirenje kreditnih obaveza Vaših zaposlenika potrebno je vršiti u zbirnom iznosu za objednjeni spiska kredita.

Spisak za kredite
Spisak za plate

NAPOMENA: U slučaju da vršite pojedinačne isplate ličnih primanja Vašim zaposlenicima, uplatu sredstava možete izvršiti direktno na tekuće račune Vaših zaposlenika otvorene u ASA banka d.d. Sarajevo 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti vašem savjetniku za pravna lica, na brojeve telefona objavljene na WEB stranici https://www.asabanka.ba/ ili na sljedeći kontakt telefon:  

ASA Banka d.d. Sarajevo – Kontakt centar 0800 2 0070  radnim danima od 08:00-16:30 sati.

S poštovanjem ,

Vaša ASA Banka d.d. Sarajevo