ASA Banka i Razvojna Banka FBiH potpisale Ugovor o finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća -

23.08.2023

ASA Banka i Razvojna Banka FBiH potpisale Ugovor o finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća

ASA Banka i Razvojna banka Federacije BiH uz podršku Svjetske Banke potpisali su ugovor o kreditnoj liniji u iznosu od 10 miliona KM za finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Federaciji BiH. Ispred ASA Banke sa Razvojnom Bankom ugovor su potpisali: Samir Mustafić, Predsjednik Uprave Banke i Aldijana Rakić, Član Uprave Banke. Kao vodeća domaća banka koja prati potrebe svojih klijenata i nudi im oslonac za rast i razvoj, ASA Banka na ovaj način nastavlja kontinuitet podrške razvoju malih i srednjih preduzeća.

ASA i Razvojna banka

“ASA Banka je na  tržištu prepoznata kao banka kojoj su na prvom mjestu stanovništvo i privrednici naše zemlje, čime sa sigurnošću možemo reći da smo važan oslonac za razvoj bh privrede. Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) čine značajan dio naše ekonomije i vjerujemo da upravo kroz ovakva partnerstva, kao što je udruživanje snaga sa Razvojnom bankom FBiH, možemo napraviti konkretne pomake i biti vjetar u leđa razvoju malih biznisa”, ističe Predsjednik Uprave ASA Banke Samir Mustafić.

Za kredit mogu aplicirati mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) koja su pretrpila najmanje 20 posto pada bruto prihoda ili MMSP u vlasništvu žena, mlada MMSP ili MMSP u manje razvijenim regijama koja imaju otežan pristup finansiranju. Kreditna linija omogućava finansiranje MMSP po povoljnim uslovima uz fiksiranje kamatne stope na period do 12 godina.

“ Razvojna banka FBiH je institucija koja podržava razvojne projekte u Federaciji BiH. Kroz Projekat Svjetske banke koji se realizira putem Razvojne banke FBiH, nastavlja se pomagati mikro, malim i srednjim preduzećima  s ciljem pružanja podrške oporavka od krize izazvane pandemijom COVID-19, jačanja njihove konkurentnosti, te promocije rasta i razvoja njihovih poslovnih aktivnosti. Posebna pažnja kroz ovu Kreditnu liniju je posvećena podršci ženama, mladim poduzetnicima i poduzetnicama i preduzećima u manje razvijenim regijama”  – istakla je predsjednica Uprave Razvojne banke Federacije BiH doc. dr. sci. Mersiha Slipičević.

ASA Banka kao vodeća domaća banka kontinuirano radi na poboljšanju i unapređenju sveukupne ponude koja se uz visok kvalitet usluge pruža klijentima. Kao treća najveća banka na tržištu sa preko 60 poslovnica širom BiH, ASA Banka nastavlja djelovati u cilju rasta domaće ekonomije, prosperiteta pojedinaca i cjelokupnog društva.

Dugoročni krediti u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije BiH

Izvor:                         Svjetska Banka u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije F BiH

Korisnici kredita:       Mikro, mala i srednja preduzeća (MSMP) sa manje od 250 zaposlenih

 • MSMP koja su imala pad prometa/obrta za 20%
 • MSMP koja uključuju žene:
  • više od 50% je u vlasništvu žene ili
  • kojim upravlja žena ili
  • najmanje 25% zastupljenosti žena u srednjem nivou upravljanja
  • zapošljava procenat žena koji je veći od prosječnog procenta relevantnog sektora
  • povećan udio zaposlenosti žena za najmanje 5% u prethodnoj godini
 • Mlada preduzeća MSMP (do 5 godina od osnivanja)
 • MSMP u manje razvijenim regijama

Namjena:                    Finansiranje troškova investicije i obrtnog kapitala

Iznos kredita:             Do 2.933.745 KM za jedno pravno lice ili grupu povezanih lica

Pogodnosti:               Fiksna kamatna stopa na period od 3 do 12 godina, zahvaljujući učešću Razvojne banke (stope povoljnije od komercijalnih)

Za više informacija    E-mail: ">

obratite se na: