Društvena odgovornost -

31.10.2017

Društvena odgovornost

Korporativna politika ASA Banke obuhvata princip prema kome svaka uspješna kompanija treba da učestvuje u razvoju društva, društvene okoline i svojim radom promoviše kolektivno dobro zajednice. Afirmišemo mlade i talentovane ambasadore Bosne i Hercegovine, te im pomažemo na putu ka ostvarenju snova.

Simbolično, na Svjetski dan štednje, uručili smo donaciju JU Osnovna škola „Nafija Sarajlić“ u vidu računarske opreme i projektora. Vjerujemo da će ova donacija pomoći mladima u njihovoj informatičkoj naobrazbi.

Zahvaljujemo se gdin. Zijadu Numiću, direktoru škole, na prijemu kojeg je pružio predstavnicima ASA Banke prilikom uručenja donacije.