Poslovni objekat - Benzinska pumpa u S.Mostu - ASA Banka

Opis


ASA Banka d.d. Sarajevo u ime klijenta objavljuje prodaju nekretnine – benzinska pumpa sa pripadajućim zemljištem u naselju Donji Kamengrad, Sanski Most.

Predmetni poslovni objekat je identifikovan u mjestu Donji Kemengrad u opštini Sanski Most uz regionalni put R405 Sanski Most- Lušci Palanka. Pored benzinske pumpe nalaze se skladište plinskih boca, ukopani rezervoari 2 x 100 m3, asfaltirani prostor za pretakanje goriva i parking za posjetioce i zaposlene. Prema regionalnom putu izvedeno je zaštitno zeleno ostrvo. Prema susjednoj parceli izvedena je metalna ograda sa kliznom kapijom, a u zoni ukopanih rezervoara AB zid. Zapadna granica parcele ograđena je metalnom ogradom sa AB parapetom visine 1.20m. Ostale površene na parceli su uređene zelene površine. Cijeli prostor je pokriven vanjskom rasvjetom i video nadzorom.

Objekat benzinske pumpe je poslovni objekat spratnosti P+1, sa trenutnom namjenom trgovina naftnim derivatima na malo i ugostiteljska djelatnost. Strukturu objekta čine:

Prizemlje: Maloprodajni prostor pumpe sa nadstrešnicom, kafe bar sa mokrim čvorom i ostavom, kancelarija, stepenice i kotlovnica.

Sprat: hodnik, kupatilo, WC, dvije sobe, prostorija arhive i natkrivena terasa. Veza među etažama su unutrašnje AB jednokrake stepenice.

Konstrukcija objekta je zidana sa armirano-betoskim horizontalnim i vertikalnim serklažima i međuspratnom konstrukcijom. Temeljna konstrukcija su AB temeljne trake. Krovna konstrukcija je drvena viševodna pokrivena tegolom, kotlovnica pokrivena crijepom. Odvodnja sa krova je riješena preko pocinčanih olučnih korita i vertikala.

Sve dodatne informacije o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 08:00h do 16:30h putem telefona: 033 586 857 ili 033 586 854.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.