Poslovni prostor u sklopu Poslovnog centra Sava, Brčko - ASA Banka

Opis


Predmet prodaje je poslovni prostor u prizemlju poslovnog centra Sava, površine 60 m2, označen na k.č. broj 958 upisan u zk uložak broj 239 E, poduložak broj 343, sa upisanim pravom vlasništva u korist Banke sa dijelom 1/1

Za detaljne informacije o prodaji možete pozvati broj: 062 765 604.

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.