Zemljište u naselju Alagići, Kreševo - ASA Banka

Opis


Predmet prodaje su zemljišne parcele koje se nalaze u naselju Alagići u blizini Kreševa.

Zemljišne parcele su označene na k.č. broj:

  • 259, zv. “Mrtva njiva”, u naravi livada 3. klase površine 1059 m2, livada 4. klase površine 1889 m2, ukupne površine 2948 m2,
  • 263/1, zv. “Podvoda”, u naravi njiva 5. klase površine 570 m2, njiva 6. klase površine 2092, njiva 7. klase površine 1398 m2,

upisane  u zk.ul.br.  603 KO Alagići, u suvlasništvu Banke sa dijelom 1/2.

Za sve detalje oko prodaje možete pozvati na broj: 062 765 604

Zainteresovani za nekretninu?

Ako imate pitanje vezano za nekretninu – tu smo za vas. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.